Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2208572 obálek a 558279 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Občanská výchova s blokem Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia : příručka učitele

Autor: Janošková, Dagmar
Rok: 2004
ISBN: 9788072382576
NKP-CNB: cnb001326091
OCLC Number: (OCoLC)85111481
OKCZID: 110009866
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANOŠKOVÁ, Dagmar, Monika ONDRÁČKOVÁ a Anna ČEČILOVÁ. Občanská výchova s blokem Rodinná výchova pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia: příručka učitele. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2004, 152 s. ISBN 80-7238-257-8.


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Praktická příručka je přehledně zpracována dle jednotlivých témat. Dává učitelům prostor k vlastním úvahám, pomáhá jim při formulaci výchovně vzdělávacích cílů v úrovni vědomostí, dovedností a postojů žáků (kompetencí), včetně námětů, jak těchto cílů lze společně s žáky ve vyučování dosáhnout. Obsahuje doplňující motivační texty, náměty pro práci s jednotlivými tématy, včetně námětů na rozšiřující učivo a strategie i techniky vyučování. Uvádí rozšiřující literaturu a učivo vyplývající z mezipředmětových vztahů. Součástí příručky jsou pracovní listy, které lze využít při práci s učebnicí nebo samostatně. Lze je upravit vzhledem k různým schopnostem žáků. Obsahuje příklad tématického plánu OV i RV, odkazy na další prameny a literaturu. Novinkou příručky je, že poskytuje učitelům náměty na evaluaci (hodnocení) výchovně vzdělávací práce žáků i výsledků práce samotných učitelů.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.238.62...)