Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698673 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financováníAutor: Bednářová, Zdena a Pelech, Lubomír
Rok: 2003
ISBN: 9788072391486
NKP-CNB: cnb001298757
OCLC Number: (OCoLC)56852947
OKCZID: 110000391
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BEDNÁŘOVÁ, Zdena. Slabikář sociální práce na ulici: supervize, streetwork, financování. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 99 s. Co, jak, proč?.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kniha navazující na publikaci Sociální práce na ulici - streetwork se zaměřuje jednak na metodiku práce s klienty, ale především na otázky spojené s financováním projektů, adekvátním kontaktem pracovníků s médii, s jejich profesní supervizí. Přináší tedy rady a tipy na zkvalitnění práce, zpracování a prosazení projektového záměru, navázání kontaktu s novináři či zaujmutí starosty či představitelů měst navrhovanými programy. Jako přílohy jsou použity plné texty programů prevence kriminality mládeže úspěšně fungující v některých městech nebo sociálních skupinách. Kniha obsahuje i seznam užitečných webových adres.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.81.172...)