Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631169 obálek a 788798 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svoboda projevu? : současné otázky nad jejím omezovánímAutor: Jan Kober, Jan Werner, Vojen Güttler, Katarína Zavacká, Jan Rataj, Pavel Hamerník, Jakub Kapičiak, Martin Štefko, Matěj Stropnický, Jaroslav Sommer
ISBN: 9788072393459
OKCZID: 128758348

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOBER, Jan. Svoboda projevu?: současné otázky nad jejím omezováním. Vydání 1. Brno: Doplněk, 2021. 431 stran. Společensko-ekologická edice, svazek 26.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)