Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1939282 obálek a 482051 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vaše paměť : [mechanismy, otázky, praktická cvičení a další souvislosti jedinečné schopnosti lidského organismu].

Autor: Baddeley, Alan D
Rok: 1999
ISBN: 9788072420469
NKP-CNB: cnb000646356
OKCZID: 110010777

Citace (dle ČSN ISO 690):
BADDELEY, Alan D.. Vaše paměť. Přeložil Renata KAMENICKÁ. Brno: Books, 1999, c1998, 335 s. Nové obzory, sv. 30.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Kniha anglického psychologa se zabývá fyziologickým základem paměti, jejími druhy, zvláštnostmi v dětství a stáří, poruchami a nemocemi paměti, procesem učení, vybavování si informací a zapomínáním. Jedná se o čtivou, ale poctivou práci, kterou doplňuje dlouhý seznam použité odborné literatury a věcný i jmenný rejstřík.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát 183.00 Kč


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.81.73...)