Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika. 1, Numerace, sčítání a odčítání do 6

Autor: Vlasta Landová, Hana Staudková, Věra Tůmová, Zdeněk Miler
ISBN: 9788072453634
OKCZID: 128028186

Citace (dle ČSN ISO 690):
LANDOVÁ, Vlasta. Matematika. Ilustrace Zdeněk MILER. Vydání třinácté. Všeň: Alter, 2019. 32 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.239.233...)