Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Matematika 6 : sčítání a odčítání s přechodem desítky do 100, násobení a dělení 2, 3, 4

Autor: Marie Eichlerová, Hana Staudková, Ondřej Vlček
ISBN: 9788072453672
OKCZID: 128060524

Citace (dle ČSN ISO 690):
EICHLEROVÁ, Marie. Matematika. Ilustrace Zdeněk MILER, ilustrace Kateřina LOVIS-MILER. Vydání jedenácté. Praha: Alter, 2019. 32 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.221.159...)