Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) in Böhmerwald /

Autor: Neuhäuslová, Zdenka
ISBN: 9788072470419
NKP-CNB: cnb001494948
OCLC Number: 69019272
OKCZID: 128542791

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEUHÄUSLOVÁ, Zdenka. Montane Fichten-(Tannen)-Buchenwälder (Calamagrostio villosae-Fagetum) in Böhmerwald. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2005. 18 s. Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Botanica, 42.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.227.235...)