Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2671637 obálek a 807027 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Letecká archeologie v západních Čechách = Aerial archaeology in West BohemiaAutor: Peter Braun, Pavel Břicháček, Martin Čechura, Linda Foster-Čiháková
ISBN: 9788072471775
NKP-CNB: cnb003277622
OKCZID: 128514702

Citace (dle ČSN ISO 690):
BRAUN, Peter. Letecká archeologie v západních Čechách =: Aerial archaeology in West Bohemia. Překlad Linda FOSTER-ČIHÁKOVÁ. Vydání první. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, p.o., 2020. 246 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)