Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2611824 obálek a 777537 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Oldřich Černík a jeho politická činnost v Ostravském kraji do roku 1956Autor: Plaček, Radim
Rok: 2009
ISBN: 9788072485192
NKP-CNB: cnb001928716
OCLC Number: (OCoLC)428367943
OKCZID: 110251405
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLAČEK, Radim. Oldřich Černík a jeho politická činnost v Ostravském kraji do roku 1956. 1. vyd. Opava: Ústav historických věd, Slezská univerzita v Opavě, 2009. 145 s. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Supplementa, tomus 4.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)