Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2670675 obálek a 806423 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny českéAutor: Bobková, Lenka, Čapský, Martin a Korbelářová, Irena
Rok: 2009
ISBN: 9788072485635
NKP-CNB: cnb002027689
OCLC Number: (OCoLC)641496114
OKCZID: 110521673
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOBKOVÁ, Lenka. Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české. 1. vyd. Opava: Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF Univerzity Karlovy v Praze, 2009. 261 s. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Supplementa, tomus 7.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Hejtmanská správa ve Slezsku na pozadí specifické územně správní struktury země. Hejtmanský úřad v politice posledních Přemyslovců. Hejtmanský úřad v politických aspiracích pozdně středověké Vratislavy. Úřad zemského hejtmana v proměnách středověkého Opavska. Dolnolužický zemský fojt mezi králem a stavy na prahu novověku (1490-1620). Úřad moravského zemského hejtmana v 15.-17.století.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)