Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447916 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cvičebnice profesní němčiny 1

Autor: Bobáková, Hanne-Lore
Rok: 2011
ISBN: 9788072486427
NKP-CNB: cnb002197070
OKCZID: 111109322

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore a Květa MOZIELOWSKÁ. Cvičebnice profesní němčiny 1. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011, 72 s. ISBN 978-80-7248-642-7.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.80.3...)