Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2446603 obálek a 684086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fachsprache Wirtschaft : pro prezenční formu studia

Autor: Hanne-Lore Bobáková
Rok: 2013
ISBN: 9788072488285
NKP-CNB: cnb002633360
OKCZID: 114916711

Citace (dle ČSN ISO 690):
BOBÁKOVÁ, Hanne-Lore. Fachsprache Wirtschaft: pro prezenční formu studia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013, 107 s. ISBN 978-80-7248-828-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.35...)