Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197353 obálek a 553383 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Extremismus

Autor: KALAMÁR, Štěpán
Rok: 2011
ISBN: 9788072513550
NKP-CNB: cnb002233635
OKCZID: 111093210

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALAMÁR, Štěpán. Extremismus I. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2011, 120 s. ISBN 978-80-7251-355-0.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.234.223...)