Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241056 obálek a 563130 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti

Autor: JIRÁSEK, Petr
Rok: 2013
ISBN: 9788072513970
NKP-CNB: boa001-mzk01001301359
OKCZID: 112164055

Citace (dle ČSN ISO 690):
JIRÁSEK, Petr, Luděk NOVÁK a Josef POŽÁR. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti =: Cyber security glossary. 2., aktualiz. vyd. Praha: Policejní akademie ČR v Praze :, Česká pobočka AFCEA, 2013, 200 s. ISBN 978-80-7251-397-0.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)