Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463574 obálek a 692207 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté) 10 let od přijetí Povodňové směrnice: sborník z mezinárodní vědecké konference, pořádané Policejní akademií České republiky v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranné

Autor: Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté) - 10 let od přijetí Povodňové směrnice (konference) (2017 : Praha, Česko), Policejní akademie České republiky, Česko, Česko a Svaz vodního hospodářství
Rok: 3478
ISBN: 9788072514731
NKP-CNB: cnb002777500
OKCZID: 127861983

Dostupné také jako: pdf  


Citace (dle ČSN ISO 690):
Povodně 1997 a 2002 (20 a 15 let poté) 10 let od přijetí Povodňové směrnice: sborník z mezinárodní vědecké konference, pořádané Policejní akademií České republiky v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchra


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.198.139...)