Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2479546 obálek a 699939 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě



Autor: Eriksen, Thomas Hylland
Rok: 2007
ISBN: 9788072549252
NKP-CNB: cnb001708998
OCLC Number: (OCoLC)137330259
OKCZID: 110002188
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ERIKSEN, Thomas Hylland. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Vyd. 1. Praha: Triton, 2007. 268 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna



Anotace

 

Sborník esejí norského antropologa se věnuje široké paletě témat (etnicita, nacionalismus, kulturní komplexita, politika identit, multikulturní identita, etnický konflikt), která byla v posledních letech aktuální. S nevšední erudicí špičkového společenskovědního badatele se T. H. Eriksen zaměřuje na problematiku společností a zejména pak jejich vztahů v době, kterou charakterizují nejen pojmy jako globalizace a multikulturalismus, ale také termíny jako etnické čistky či střet civilizací. Sjednocujícím elementem jednotlivých esejí je fenomén identity, který se stal i emblematickým termínem celé antologie.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.204.189...)