Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2264656 obálek a 570600 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

O nomádství : iniciační toulky

Autor: Maffesoli, Michel
Rok: 2002
ISBN: 9788072600694
NKP-CNB: cnb001179846
OCLC Number: (OCoLC)53267471
OKCZID: 110327213
Vydání: V českém jazyce vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAFFESOLI, Michel. O nomádství: iniciační toulky. Překlad Josef FULKA. V českém jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2002. 265 s. Střed, sv. 49.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Hledání dobrodružství, touha být jinde, bloudění, migrace, cirkulace, otázka teritoria, znovuobjevování archaických forem, svoboda - to jsou hlavní témata spjatá s nomádstvím, životem na cestě, které umožňuje svobodu jednotlivce, přináší intenzivně žité zkušenosti, a tedy i věčnou radost ze života. Nomádství, jak francouzský sociolog Maffesoli dokazuje, existuje v průběhu celých lidských dějin, jeho podoby a formy jsou různé: řecký kosmopolitismus, židovský synkretismus, středověký dynamismus, duchovní či erotické bloudění atd. Na konci dvacátého století se téma bytí na cestě stalo opět aktuálnějším v souvislosti s nástupem postmodernismu. Migrace za prací, za odpočinkem, únik před institucemi všeho druhu - to jsou podoby (post)moderního nomádství. Moderní stát funguje jako protiklad nomádství: ustálené sociální instituce, přesně vymezená individuální teritoria, totalitarismus a nedůvěra vůči všemu bloudivému, unikajícímu pozornosti, neboť pokud něco ustálíme, můžeme to lépe ovládat a drezírovat. A proto nyní pro postmoderního člověka uzrál čas exodu - postavení se proti všem institucionálním i identickým jistotám, zahájení iniciačního hledání skrze život na cestě. Odborná práce, nejedná se o obecný výklad nomádství, ale autorovu interpretaci (tj. autor ve filozoficko-sociologickém duchu rozvíjí svoji teorii a hledá pro ni leckdy svérázné důkazy v kulturních dějinách člověka). Obdobnou myšlenku (postmoderní člověk jakožto poutník, hledač, tulák, cestovatel) rozvinul ve svém díle i polský sociolog Z. Bauman.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (54.208.73...)