Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Extrapyramidová onemocnění. II, Dyskinetické syndromy a onemocněníAutor: Růžička, Evžen
Rok: c2002
ISBN: 9788072621545
NKP-CNB: cnb001182897
OCLC Number: (OCoLC)53272008
OKCZID: 110082565
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
RŮŽIČKA, Evžen, Petr KAŇOVSKÝ a Jan ROTH. Extrapyramidová onemocnění. 1. vyd. Praha: Galén, c2002, 320 s. ISBN 80-7262-154-8.


Anotace

 

Pro svou bizarní a často rozporuplnou povahu jsou poruchy s abnormálními pohyby čímsi, co fascinuje a dráždí neurology a upoutává pozornost sdělovacích prostředků, veřejnosti i světa umění a literatury. Dyskineze zůstávají z valné části záhadnými jevy, odolávajícími převratným změnám v molekulární biologii a v zobrazování mozku. Překračují hranice mezi psychiatrií a neurologií a spojují pohyb a emoce způsobem, který může přispět k objasnění činnosti lidského mozku.nJestliže si Arvid Carlsson za svůj objev nigrostrialálního dopaminového deficitu u Parkinsonovy nemoci se zpožděním více než čtyřiceti let vysloužil Nobelovu cenu v lékařství, neměli bychom přehlédnout, jak jsme doopravdy pokročili v našem chápání extrapyramidových nemocí. Konec dvacátého století - tak jako konec toho předcházejícího - se stal zlatým věkem pro objevný výzkum pohybových poruch. Je však před námi nové tisíciletí a zbývá ještě mnoho práce. Skupina českých odborníků v pohybových poruchách se začala tak významně prosazovat na světové úrovni, že mezinárodní komunita 'Movement Disorders' musela zpozornět a naslouchat. Pramálo pochybuji o tom, že v příštích letech budeme muset stále více počítat s umem a znamenitostí českých neurověd. Tato kniha sepsaná proto, aby lékaře naučila rozpoznávat a léčit poruchy s abnormálními pohyby, urychlí v České republice nástup subspecializačního oboru 'movement disorders' a nepochybně přinese svým neúnavným autorům významný úspěch, který si bohatě zasluhují.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)