Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415840 obálek a 661503 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Akutní stavy v gastroenterologii

Autor: Dítě, Petr
Rok: c2005
ISBN: 9788072623051
NKP-CNB: cnb001527910
OCLC Number: (OCoLC)85140331
OKCZID: 110010203
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DÍTĚ, Petr. Akutní stavy v gastroenterologii. 1. vyd. Praha: Galén, c2005, 314 s.


Anotace

 

Náhlé příhody v gastroenterologii jsou významnou součástí všech gastroenterologických diagnóz. Jejich etiopatogeneze, včasná diagnostika a následné terapeutické přístupy patří k odlišným oblastem medicíny, zvláště i proto, že gastroenterologie je výrazně multioborová disciplína. Na včasné diagnostice a terapii se podílejí jak gastroenterologové, tak endoskopisté, radiologové, chirurgové a internisté. Kniha je určena široké lékařské veřejnosti a zejména všem lékařským oborům, kterých se akutní příhody v gastroenterologii jakkoliv týkají.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.110...)