Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2514595 obálek a 722087 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vnitřní lékařstvíAutor: Klener, Pavel a Univerzita Karlova
Rok: 2006
ISBN: 9788072624300
ISBN: 9788024612522
NKP-CNB: cnb001695727
OCLC Number: (OCoLC)124086944
OKCZID: 110006803
Vydání: 3., přeprac. a dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Karolinum :, Galén, c2006. xliv, 1158 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně bude jako u předchozích tří vydání sloužit i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí – obecné a speciální. Obecná část zahrnuje informace přesahující jednotlivé disciplíny vnitřního lékařství. Kapitoly speciální části představují vnitřní choroby podle jednotlivých interních podoborů; doplněny jsou o nejnovější údaje jak z oblasti diagnostiky, tak i moderní léčby.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (44.200.25...)