Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325121 obálek a 586491 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Chirurgie orgánových metastáz

Autor: Čapov, Ivan
Rok: c2008
ISBN: 9788024614502
ISBN: 9788072624935
NKP-CNB: cnb001797170
OCLC Number: (OCoLC)237069780
OKCZID: 110008176
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČAPOV, Ivan. Chirurgie orgánových metastáz. 1. vyd. Praha: Karolinum, c2008. xiii, 181 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Publikace pojednává o chirurgii orgánových metastáz různých nádorů. V posledních letech došlo k revoluci léčeb. a diagnost. možností v přístupu k mnoha maligním nádorům, což umožnilo zmenšení nádoru a vzdálených metastáz po předchozí indukční terapii do velikosti, která jej činí operabilním. Chirurgie metastáz využívá nových technologií (radiochirurgie, termoablace, techniky embolizace nádorů a hypertermie) - to umožňuje indikovat chirurg. intervenci u pacientů postižených metastatickým onemocněním stále častěji. Snahou autorů bylo podat přehled terapeutických přístupů v chirurgii orgánových metastáz a pomoci hledat nové cesty směrem k vyléčení pokročilých stadií nádorového onemocnění.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Městská knihovna v Praze
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.99...)