Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614591 obálek a 780111 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

GynekologieAutor: Rob, Lukáš, Martan, Alois a Citterbart, Karel
Rok: 2008
ISBN: 9788072625017
NKP-CNB: cnb001794936
OCLC Number: (OCoLC)236557487
OKCZID: 110003602
Vydání: 2., dopl. a přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROB, Lukáš. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2008. 319 s.

Hodnocení: 4.0 / 5 (3 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Monografie je široce koncipována – zahrnuje problematiku od anatomie a fyziologie přes vrozené vývojové vady, endokrinní syndromy, dětskou gynekologii, poruchy plodnosti, asistovanou reprodukci, urogynekologii, nemoci prsu až k právní a etické problematice. Od minulého vydání byla rozšířena o dvě nové kapitoly (kapitola o sestupech orgánů malé pánve a kapitola o psychosomatice v gynekologii). Učebnice je koncipována jako výchozí text pro pregraduální výuku gynekologie, a to všech jejích podoborů. Měla by být ale také základním studijním pramenem pro postgraduální výuku, aktuálně doplňovanou informacemi z českých a zahraničních monografií.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Martinus
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)