Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jazykozpyt medicíny : knížka o medicínské terminologii nejen pro zdravotníky

Autor: Pacovský, Vladimír
Rok: c2008
ISBN: 9788072625147
NKP-CNB: cnb001797167
OCLC Number: (OCoLC)237069000
OKCZID: 110009930
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PACOVSKÝ, Vladimír a Petr SUCHARDA. Jazykozpyt medicíny: knížka o medicínské terminologii nejen pro zdravotníky. 1. vyd. Praha: Galén, c2008, 131 s. Makropulos. ISBN 978-80-7262-514-7.


Anotace

 

Jako širokou nabídku pro všechny, kdo mají zájem o český jazyk, zpracovali autoři v této knize populárně vědeckým způsobem řadu témat na pomezí medicíny a jazykovědy: medicína v umění a mezi lidmi, autorství medicínských názvů, eponyma, symboly v medicíně, medicínská terminologie a etymologie, historie medicínského jazyka, neologismy v medicíně a další. Cílem nebylo vyčerpávající shromažďování podrobných údajů, knížka není a rozsahem ani nemůže být výkladovým slovníkem či názvoslovným lexikonem. Autoři doufají, že se bude spíše číst než studovat a že čtenářům poskytne nejen zajímavé informace, ale i chvilky pobavení a pohody.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.214...)