Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2312062 obálek a 582182 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti - Kočí, Kopecká, Steibitz

Rok: 2013
ISBN: 9788072638345
NKP-CNB: cnb002510423
OCLC Number: (OCoLC)867820744
OKCZID: 112470298

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOČÍ, Miroslav, Miroslava KOPECKÁ a Jindřich STIEBITZ. Průvodce odborně způsobilých osob problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hornické činnosti a požární ochrany. 1. vyd. Olomouc: ANAG, c2013, 397 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 97


Anotace

 

Publikace je určena zejména pro uchazeče o získání kvalifikace odborně způsobilé osoby pro hodnocení rizik (OZO), pro odborně způsobilé osoby připravující se na povinné přezkoušení, ale i pro drobné podnikatele, vedoucí pracovníky, odborové inspektory, zástupce zaměstnanců pro BOZP a další. Obsah publikace Aktuální průvodce BOZP seznamuje se základní problematikou BOZP, rozebírá vztahy a odpovědnost příslušných pracovníků, ať jde o pracovníky organizace, nebo dodavatelských subjektů, shrnuje informace o orgánech státní správy a samosprávy a jejich působnosti na úseku požární ochrany, uvádí do problematiky hodnocení rizik.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.236.231...)