Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2515919 obálek a 722530 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ANAG Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku – komentář k § 2894 až § 2971Rok: 2015
ISBN: 9788072639403
NKP-CNB: cnb002692339
OKCZID: 116983236

Citace (dle ČSN ISO 690):
VÍTOVÁ, Blanka, Jakub DOHNAL a Jan KOTULA. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku: komentář k § 2894 až § 2971 : metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2015, 335 s. Právo. ISB


Anotace

 

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě. Kniha „Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku“ je určena především těm, kteří se chtějí přehledově seznámit s novou právní úpravou, a to nejen praktikujícím právníkům, ale i zaměstnavatelům nebo další laické veřejnosti, která s úpravou odpovědnosti za škodu přichází do styku.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
ANAG, spol. s r.o.
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (44.200.174...)