Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Život Kristův : christologické katecheze Jana Pavla II

Autor: Jan Pavel, II., Ctirad Václav Pospíšil
Rok: 2002
ISBN: 9788072661282
NKP-CNB: cnb001193817
OCLC Number: (OCoLC)53264637
OKCZID: 110448181

Citace (dle ČSN ISO 690):
PAVEL, Jan. Život Kristův: christologické katecheze Jana Pavla II. Vyd. 1. Přeložil Ctirad Václav POSPÍŠIL. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2002, 414 s. ISBN 80-7266-128-0.


Anotace

 

V 84 katechezích Sv. otec podává své petrovské vyznání víry v Krista, Syna Boha živého, celou svou myslí, celým svým srdcem, zároveň i vynikající obhajobu napadaných článků víry. Jde o český překlad, který vycházel v časopise Světlo.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.226.241...)