Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2266703 obálek a 571025 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příručka českých církevních dějin.

Autor: Zlámal, Bohumil,
Rok: 2009
ISBN: 9788072663231
NKP-CNB: cnb002009272
OCLC Number: 607524265
OKCZID: 110451032

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZLÁMAL, Bohumil. Příručka českých církevních dějin. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009, 333 s. ISBN 978-80-7266-323-1.


Anotace

 

Autor vykresluje dané období jako „dobu největších převratů, jež sahají na kořeny dějinných jevů“. Prostě, plně a srozumitelně je zachycen náboženský život všech sociálních vrstev v jeho dynamice, v jeho reakci na historické události, s podílem na jejich utváření. U Zlámala nalézáme P. (pater) podle pravdy u jmen buditelů, vědců, prozaiků, básníků, publicistů, veřejných činitelů, umělců, pedagogů, organizátorů spolkového života, mecenášů, ba i u prvních tvůrců česko-romských jazykových příruček. Autor citlivě rozlišuje obětavé projevy tvořivého vlastenectví od narůstajícího nacionalismu, vedoucího k národnostním válkám. S hlubokou znalostí fakt objasňuje složité postavení církve v rakousko-uherském soustátí, postupující laicizaci národního života i vnitřní růst a rozkvět zkoušené církve.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.109...)