Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tabulky látkového složení mléka a mléčných výrobků

Rok: 2001
ISBN: 9788072710058
OKCZID: 110295358


Anotace

 

Publikace je výsledkem řešení projektu Ministerstva zemědělství ČR č.EP 0960006054, řešeného v MILCOM as. Výzkumném ústavu mlékárenském v letech 1996 až 2000 za finanční podpory MZe ČR. Její hlavní částí jsou rozsáhlé tabulky, obsahující údaje o látkovém složení kravského mléka a mléčných výrobků z něj vyrobených. Tabulky jsou systematicky členěny podle jednotlivých skupin mléčných výrobků, skupiny jsou dále členěny do podskupin v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2000 Sb. Tabulky charakterizují látkové složení a energetickou hodnotu výrobků, které patří k základním komponentám naší stravy a to jmenovitě tekuté mléčné výrobky, kysané výrobky, mražené krémy, zahuštěné a sušené výrobky, máslo a směsné emulgované tuky, pomazánkové máslo, tvarohy a tvarohové výrobky, sýry a sýrové výrobky. Publikace je doplněna stručnou charakteristikou základních složek mléčné sušiny a novými poznatky o výživové situaci v ČR. Publikace je určena širokému okruhu uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti; zejména pracovníkům mlékárenských společností, specialistům na výživu, diety, technologům i výzkumným a vývojovým pracovníkům a prakticky každému spotřebiteli, který se zajímá o vyváženou výživu v zájmu svého zdraví.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)