Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2241735 obálek a 563339 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Abeceda bydlení.

Autor: Horák, Milan,
Rok: 2000
ISBN: 9788072730179
NKP-CNB: cnb000985298
OCLC Number: (OCoLC)320419101
OKCZID: 110316900
Vydání: 4., aktualiz. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORÁK, Milan a Helena NOVÁKOVÁ. Abeceda bydlení. 4., aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 2000, 231 s. ISBN 80-7273-017-7.


Další vydání

  • 2., dopl. vyd. Rok vydání: 1997
  • 3., dopl. vyd. Rok vydání: 1998Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.156...)