Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zdaňování mezd a platů

Autor: Dobešová, Katarína
Rok: 2003
ISBN: 9788072730872
NKP-CNB: cnb001248579
OCLC Number: (OCoLC)53260894
OKCZID: 110507970
Vydání: 2., přeprac. a rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOBEŠOVÁ, Katarína. Zdaňování mezd a platů. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Polygon, 2003, 470 s. ISBN 80-7273-087-8.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.204.55...)