Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákoník práce s komentářemAutor: Jouza, Ladislav a Česko
Rok: 2004
ISBN: 9788072731015
NKP-CNB: cnb001313557
OCLC Number: (OCoLC)85103750
OKCZID: 110013883

Citace (dle ČSN ISO 690):
JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem. 5., aktualiz. vyd., zásadně přeprac. a rozš. Praha: Polygon, 2004. 839 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.238.125...)