Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva

Autor: Dědič, Jan a Čech, Petr
Rok: 2004
ISBN: 9788072731107
NKP-CNB: cnb001417130
OCLC Number: (OCoLC)85119820
OKCZID: 110006962
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DĚDIČ, Jan. Evropské právo společností: včetně úplného znění předpisů komunitárního práva. Vyd. 1. Praha: Polygon, 2004. 531 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Základem publikace je soubor textů platných evropských předpisů které se váží k právu společností přeložených do českého jazyka Znění jednotlivých evropských předpisů v češtině byla pro účely zařazení do publikace konsolidována tj zpracována jako úplná s promítnutím veškerých novel přijatých do dne uzávěrky díla Sborník doplňuje přehledný výklad věnovaný jak systému evropské úpravy společností tak jednotlivým předpisům zařazeným do publikace Důraz je kladen na objasnění vazeb na tuzemskou úpravu odhalení jejích případných nedostatků a nástin praktických změn ke kterým v ní v důsledku vstupu do Evropské unie došlo Důležitou roli ve výkladu hraje judikatura Evropského soudního dvora Pozornost je věnována rovněž trendům v dalším vývoji komunitárního práva jakož i vybraným konkrétním reformním projektům lze li očekávat jejich brzkou realizaci Jelikož vstupem České republiky do Evropské unie se komunitární právo společností stává integrální součástí českého právního řádu publikace by neměla chybět v knihovně žádného právníka ani laika který s ustanoveními práva společností přichází do styku.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)