Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2890222 obálek a 872760 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Abeceda účetních znalostí pro každéhoRok: 2007
ISBN: 9788072731435
OKCZID: 110084581

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOVANICOVÁ, Dana. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Trizonia, [1993]-2012.


Anotace

 

Publikace je koncipována do čtyř částí. První část je úvodem do účetnictví. Zahrnuje základní pojmový aparát, metodické nástroje a představuje účetnictví jako pracovní proces. Druhá část začleňuje účetnictví do okolního prostředí v tuzemsku i ve vztahu ke světu, zejména pak k Evropskému společenství. Uvádí jeho vazby s daňovou soustavou, s finančním trhem a s normami Evropského společenství. Třetí část seznamuje v kostce s účetní soustavou podnikatelů, kteří účtují v podvojném účetnictví. Pro pochopení účetnictví nestačí zvládnout pouze jeho odbornou problematiku, účetnictví představuje proces zpracování účetních dat, organizaci toku informací a využívání výpočetní techniky. Této problematice je věnována část čtvrtá.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)