Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. I. díl

Autor: Petr Voit
Rok: 2008
ISBN: 9788072773909
NKP-CNB: cnb001833418
OCLC Number: (OCoLC)316301708
OKCZID: 110161529
Vydání: 2. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní obchod :. Druhé vydání. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 655 stran, 96 nečíslovaných stran obrazových příloh. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, II..


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Kniha zahrnuje 2 420 biografických, geografických a věcných hesel ze všech oblastí, které souvisely s výrobou a distribucí knihy (papír, písmo a písmolijectví, grafické techniky, knižní dekor a ilustrace, vazba, ilustrátoři a kartografové, tiskaři, knihkupci a nakladatelé, žánry a formy vydání). Nečerpá jen z domácích reálií, ale chápe knihu jako umělecko-řemeslný objekt širšího časového, teritoriálního i mezioborového vývoje. Každé heslo doplňuje bohatý přehled odborné literatury. Text provází na 500 obrazových příloh, z nichž většina je u nás publikována poprvé. Kniha poslouží nejen laickým zájemcům, ale i pracovníkům knihoven, archivů, galerií a muzeí i antikvářům, sběratelům a bibliofilům. Může posloužit i jako učebnice příslušných oborů na univerzitách a vysokých i středních školách uměleckého a grafického zaměření. Kniha získala roku 2006 Výroční cenu Českého literárního fondu za vědeckou literaturu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Martinus
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.80.5...)