Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2448484 obálek a 685099 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České země v éře První republiky. O přežití a o život (1936-1938)

Autor: Zdeněk Kárník
ISBN: 9788072775736
NKP-CNB: cnb003027548
OKCZID: 127963383
Vydání: Druhé vydání

Citace (dle ČSN ISO 690):
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky. Druhé vydání. Praha: Libri, 2018. 803 stran.

Hodnocení: 4.5 / 5 (6 hlasů)


Další vydání

  • Třetí vydání Rok vydání: 2017
  • Druhé vydání Rok vydání: 2018Anotace

 

Rozpad versailleského systému, nástup německého fašismu a závěrečná fáze zápasu o integritu, nezávislost i samotnou existenci čs. státu v letech 1936-1938.Závěrečný díl syntézy. Neomezuje se pouze na politické dějiny. Obsahuje podrobnou charakteristiku čs. společnosti 30. let 20. stol.: postavení jednotlivých sociálních vrstev, demografický vývoj obyvatelstva atd. Mimořádnou pozornost věnuje také vývoji průmyslu, vědy, techniky, školství, umění a kultury. Ve sféře politické se soustřeďuje zejména na vnitropolitické důsledky celoevropského politického vývoje a dopad hospodářské krize. Vysvětluje národnostní politiku státu, příčiny slovenského nacionalismu a sudetoněmeckého separatismu. Epilog tvoří mnichovská dohoda a vznik tzv. druhé republiky.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.238.204...)