Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2678521 obálek a 812843 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějináchAutor: Milan Buben
ISBN: 9788072775903
OKCZID: 128781471

Citace (dle ČSN ISO 690):
BUBEN, Milan. České velkopřevorství řádu maltézských rytí��ů v dějinách. 2., opravené, doplněné a rozšířené vydání. Praha: Libri, 2022. 265 stran.


Anotace

 

Kniha mapuje historii Řádu maltezských rytířů v Čechách, a to včetně detailních informací o středověkých sídlech řádu až do dneška.Součástí publikace je přehled jeho preceptorů, mistrů, generálních převorů, velkopřevorů, jejich náměstků a prokurátorů, a také obsáhlá bibliografie a obrazová dokumentace.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)