Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Boj proti terorismu ve světle nauky o takzvané spravedlivé válce: návrh kriteriologieAutor: Holub, Tomáš
Rok: 2009
ISBN: 9788072785087
NKP-CNB: cnb002023918
OCLC Number: (OCoLC)505915170
OKCZID: 110421597
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLUB, Tomáš. Boj proti terorismu ve světle nauky o takzvané spravedlivé válce: návrh kriteriologie. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - Prezentační a informační centrum MO, 2009. 199 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Obsahem studie je otázka, zda se z křesťanského pohledu může - za určitých hraničních podmínek - stát prostředkem k dosažení mírového soužití i použití vojenské síly. Záměrem studie je pokusit se posoudit slučitelnost použití vojenské síly ve smyslu preemptivní a preventivní obrany s principy křesťanského učení o tzv. spravedlivé válce a upřesnit a jasně formulovat kritéria pro její použití.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.232.59...)