Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119210 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ve službách republiky : 100 let od založení československého vojenského zpravodajství = Seving the republic : 100 years since the establishment of Czechoslovak military intelligence

Autor: Karel Straka, Prokop Tomek, Tomáš Bandžuch, Karel Straka, Karel Straka
ISBN: 9788072787586
NKP-CNB: cnb003051033
OKCZID: 128000157

Citace (dle ČSN ISO 690):
STRAKA, Karel. Ve službách republiky: 100 let od založení československého vojenského zpravodajství = Serving the republic : 100 years since the establishment of Czechoslovak military intelligence. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, [2018]. 223 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.202...)