Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2416200 obálek a 661715 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Národní strategie pro čelení hybridnímu působení = National strategy for countering hybrid interference

ISBN: 9788072788279
OKCZID: 128561262

Citace (dle ČSN ISO 690):
Národní strategie pro čelení hybridnímu působení =: National strategy for countering hybrid interference. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2021. 10, 11 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.206.76...)