Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2459923 obálek a 691002 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly

Autor: Řepa, Milan
Rok: 2008
ISBN: 9788072861392
NKP-CNB: cnb001856378
OCLC Number: (OCoLC)320227347
OKCZID: 110300800

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŘEPA, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008. 589 s. Moderní dějiny, supl. 1(2008).


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Devatenácté století vstupuje do různých diskurzů a nabývá řady podob, jež oscilují mezi dvěma mezními postoji – apologií a odsouzením. Obě stanoviska přitom shodně považují 19. století za epochu, kdy se vytvořily souřadnice, v nichž se pohybujeme dodnes. Potřeba reflexe těchto skutečností stála u zrodu knihy o „19. století v nás“. Jejím smyslem bylo zaměřit se především na to, co nás dodnes s devatenáctým stoletím spojuje – v podobě institucí, forem kolektivního vědomí, idejí a reprezentací.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.92.28...)