Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2325959 obálek a 586911 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Collective and individual patronage and the culture of public donation in civil society in the 19th and 20th centuries in Central Europe

Autor: Hlavačka, Milan, Pokorná, Magdaléna, Pavlíček, Tomáš
Rok: 2010
ISBN: 9788072861637
NKP-CNB: cnb002132015
OCLC Number: (OCoLC)693937279
OKCZID: 110727562

Citace (dle ČSN ISO 690):
HLAVAČKA, Milan. Collective and individual patronage and the culture of public donation in civil society in the 19th and 20th centuries in Central Europe. Prague: Institute of History, 2010. 618 s. Práce Historického ústavu AV ČR =, Opera Instituti historici Pragae. Řada A - Monographia, sv. 31.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Výročí úmrtí Josefa Hlávky v roce 2008 se stalo příležitostí k zamyšlení nad institucí mecenátu a jeho fungování v šiřších - geografických i časových - souvislostech. Přispěvatelé do této knihy analyzovali moderní mecenát, realizovaný v podmínkách liberálně občanské společnosti ve střední Evropě v 19. a 20. století, a to jako fenomén, který nelze ztotožňovat pouze s jedinou sociální vrstvou (šlechtou či měšťanstvem) a jedním národním hnutím, ale spíše ukázat jeho roli v kontextu obecných jevů, které byly pro tuto společnost typické - rozmach určitého typu spolkového života, vzrůstající podpora sociální mobility, vznik kritické veřejnosti, systém sebefinancování - a postupně nabývaly stále větší autoritu ve veřejném i politickém povědomí. Publikace v AJ a NJ, souhrny v ČJ.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.118...)