Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2540792 obálek a 735990 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

CDROM- Bibliografie dějin Českých zemíRok: 2010
ISBN: 9788072861736
NKP-CNB: cnb002152154
OKCZID: 110768647

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORČÁKOVÁ, Václava, Kristina REXOVÁ a Věra HANELOVÁ. Bibliografie dějin Českých zemí: databáze literatury vydané v letech 1990 (1945)-2010 = The bibliography of the history of the Czech Lands : database of literature published 1990 (1945)-2010. Pra


Anotace

 

Databáze zachycuje knihy i články v časopisech a sbornících z oboru historie vydané po roce 1990 (výběrově od roku 1945), které mají bohemikální charakter (český autor, české téma, vydáno v České republice). Obsahuje 155 152 záznamů, vyhledávání je možné pomocí fulltextových dotazů, hypertextových odkazů a rejstříků (autorský, názvový, klíčových slov, geografický a biografický). - Database contains monographs and articles in periodicals and collections of historical orientation published after the year 1990 (selectively after 1945) with the bohemical character (Czech author, Czech topic, published in the Czech Republic). It contains 155 152 records, search is possible through fulltext questions, hypertext links and indexes (authors, titles, keywords, geographical, biographical).


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.232.59...)