Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2414989 obálek a 661188 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Německé politické strany na Moravě (1890-1918), Ideje - Programy - Osobnosti

Autor: Cibulka, Pavel
Rok: 2012
ISBN: 9788072861774
NKP-CNB: cnb002387224
OCLC Number: (OCoLC)815381382
OKCZID: 111413556

Citace (dle ČSN ISO 690):
CIBULKA, Pavel. Německé politické strany na Moravě (1890-1918): ideje - programy - osobnosti. Praha: Historický ústav, 2012, 447 s. Práce Historického ústavu AV ČR =, Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia, sv. 39. ISBN 978-80-7286-1


Anotace

 

Práce brněnského historika přibližuje zašlý svět moravských Němců, plný vzrušených debat, hledání vlastní identity i cest k soužití se svými českými spoluobčany, který se odehrával kolem roku 1900 na veřejných shromážděních, spolkových schůzích, stránkách periodického tisku i v myslích jednotlivců. Autor stopuje pověstné stýkání se a potýkání moravských Němců a Čechů na zemském sněmu i ve vídeňském parlamentu. Zároveň popisuje dobu utváření moderní občanské společnosti, kdy do veřejného dění byly zapojovány stále širší vrstvy obyvatelstva a kdy se v kontaktu s rakouským státním aparátem rodily demokratické vzorce chování, na něž navázala první Československá republika a jež jsou v mnohém inspirací i pro naši současnost.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.206.76...)