Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2160926 obálek a 531837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Historiam scribere

Autor: Valentová, Kateřina
Rok: 2018
ISBN: 9788072863327
NKP-CNB: abd001-002299859
OKCZID: 128237509

Citace (dle ČSN ISO 690):
VALENTOVÁ, Kateřina. Historiam scribere: řádová historiografie raného novověku. Vydání první. Praha :, Olomouc: Historický ústav ;, Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 881 stran. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Encyclopaedica =, Opera Instituti Historici Pragae. Encyclopaedica, svazek 6.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.231.220...)