Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748769 obálek a 845552 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956-1989). Díl druhý, Cirkulární telegramy MZV. Svazek II/3, 1977-1980Autor: Jindřich Dejmek
ISBN: 9788072864058
OKCZID: 128974817

Citace (dle ČSN ISO 690):
DEJMEK, Jindřich, ed. Cirkulární telegramy Československého ministerstva zahraničních věcí z let komunistického režimu (1956-1989). Praha: Historický ústav, 2022-. ^^^svazky. Opera Instituti Historici Pragae. Series B, Editiones.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)