Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2090754 obálek a 514364 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přírodopis 8 - Biologie člověka

ISBN: 9788072897933
NKP-CNB: cnb002827578
OKCZID: 127513068

Citace (dle ČSN ISO 690):
DROZDOVÁ, Eva, Lenka KLINKOVSKÁ a Pavel LÍZAL. Přírodopis: učebnice. 2. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2016, 135 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-793-3.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.51...)