Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2260911 obálek a 569624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Přírodopis 8 : pracovní sešit vytvořený v souladu s RVP ZV. Biologie člověka

Autor: Eva Drozdová, Lenka Klinkovská, Pavel Lízal
ISBN: 9788072899944
NKP-CNB: cnb003004254
OKCZID: 127921342

Citace (dle ČSN ISO 690):
DROZDOVÁ, Eva, Lenka KLINKOVSKÁ a Pavel LÍZAL. Přírodopis 8: pracovní sešit vytvořený v souladu s RVP ZV. 4. aktualizované vydání. Brno: Nová škola, s.r.o., 2018. 71 stran. Duhová řada.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.221.159...)