Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2101713 obálek a 519664 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Automatizace a kybernetika II

Autor: Daniel
Rok: 2001
ISBN: 9788072900442
NKP-CNB: cnb001029019
OKCZID: 110425242

Citace (dle ČSN ISO 690):
NOVÁK, Daniel a Ján PAVLOVKIN. Automatizace a kybernetika II. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2001, 73 s. ISBN 80-7290-044-7.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní technická knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.94.202...)