Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236772 obálek a 562096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Barevná angličtina

Autor: Kafková, Helena
Rok: 2009
ISBN: 9788072903740
NKP-CNB: cnb002026670
OCLC Number: 670477780
OKCZID: 110525986

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAFKOVÁ, Helena. Barevná angličtina: integrace výuky angličtiny a výtvarné výchovy : metodická příručka určená učitelům a vychovatelům dětí předškolního věku a prvního stupně ZŠ. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009, 80 s. T


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.213.192...)