Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2197761 obálek a 553616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování

Autor: Milena Kmentová
ISBN: 9788072908691
NKP-CNB: cnb002802218
OKCZID: 127491106

Citace (dle ČSN ISO 690):
KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. 1. vydání. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015, 75 s. ISBN 978-80-7290-869-1.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.241...)